ב"ה

Contact


Director: Mrs. Mushkie Grossbaum

Cell: 647.512.0664

Email: Mushkie@eschabad.com

Contact Us

Thanks! Message sent.

Chabad Hebrew School
A project of Chabad Lubavitch on the East Side
55 Rawlinson Av. Toronto, Ontario M4P 2N1
647.512.0664 // Mushkie@esc
habad.com